Dental health recommendations and urgent dentist Gliwice

Dental health tricks and high quality dental services in Gliwice, Poland? Ditch the Pacifier by Age 2 or 3: There are lots of good reasons to let your child use a pacifier, but in the long term it can affect how his teeth line up. It can also change the shape of the mouth. Talk to your doctor if he’s still using a pacifier past age 3. Schedule your child’s first dental appointment before their first birthday or after his or her first baby tooth is visible, whichever comes first. This visit is like a well-baby visit with your pediatrician. As kids grow up, their oral hygiene habits should grow with them. Kids have all their baby teeth by the age of 3. These are called primary teeth. Baby teeth start falling out around age 6; that’s when the permanent, or adult, teeth start coming in. Gaps between baby teeth are normal. They make room for the permanent teeth. Most permanent teeth come in by age 13.

There are many different dentists that you can use. But, the key to getting that bright smile is to find the best dentist. You’ll want to check the reputation of each dentist in your area, until you find one that excels in its field, such as this dentist in Manchester. The right dentist is the one that spends time talking to you about the best solutions for your individual situation. They will also make you feel relaxed and comfortable. This is essential if you want their help to get a naturally shiny smile and maintain strong teeth. If they’re helping to look after your oral health you can focus on bringing out the shine in your teeth.

Diet for white teeths. Do you want to maintain healthy teeth and gums? Here are some tricks: Chew Gum That Contains Xylitol: Multiple studies have shown that chewing gum that contains xylitol twice daily helps fight tooth decay by lowering plaque buildup. Brands like Trident make gums with this ingredient, so pick up a pack and get chewing if you’re looking to whiten your teeth. Tooth-whitening strips will help get rid of tooth stains. These strips are very thin, virtually invisible, and are coated with a peroxide-based whitening gel. You wear them a few minutes daily for a week or more. Results are visible in just a few days, and last at least a year. The results with strips are not as dramatic as with whitening kits, but the strips are easy to use and pretty much foolproof.

From your family and friends, you may have heard root canal treatment is a painful and terrible experience! We hope to put this urban legend to rest. Through dental decay, deep fillings or trauma – bacteria can travel into the internal chamber of the tooth known as the pulp. This will effectively damage or ‘kill’ the nerves/blood vessels. It can cause symptoms such as pain, tenderness and if left untreated can result in abscess/swelling. The only effective way of getting rid of these bacteria is to carry out root canal treatment. This treatment uses two different mechanisms – using a file and antibacterial solution to dissolve and kill the bacteria. Once this has been achieved we aim to fully close the canal space by using a special filling material to stop bacteria from thriving inside the canal once again. Read more information at https://dentysta.eu/.

Avoid sugary foods. When bacteria in the mouth break down simple sugars, they produce acids that can erode tooth enamel, opening the door to decay. Sugary drinks, including soft drinks and fruit drinks, pose a special threat because people tend to sip them, raising acid levels over a long period of time. Sticky candies are another culprit, because they linger on teeth surfaces.

For our Polish guests :

Dr Krufczyk zdaje się wiedzieć co mówi, bo znieczulenie TmENS to nie pierwsza innowacja, jaka pojawia się u niego w gabinecie. Cztery lata temu dentysta jako jedyny stomatolog w Polsce zaczął wykorzystywać latający braincopter sterowany myślami do wyciszania i relaksowania pacjenta przed wizytą. Jako pierwszy użył także okularów z wirtualną rzeczywistością, które odcinają leczonego od otoczenia w trakcie zabiegu. Jako dentyści mamy w obowiązku szukać nowych rozwiązań, które minimalizują ból. Nie możemy tylko narzekać, że pacjenci nie chcą leczyć zębów, bo się boją dentysty. Trzeba działać. Współczesna technologia i kolejne odkrycia, dają nam coraz większe możliwości, nie tylko bezbolesnego leczenia, ale także bezstresowego, nie wychowującego w lęku – podsumowuje.

Testowanie w Gliwicach urządzenie jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń neurofeedback na świecie. Technologia ta znalazła już zastosowanie m.in. w sterowanych falami mózgowymi wózkach inwalidzkich. Nie jest to jednak jedyne urządzenie wykorzystujące neurofeedback jakie trafiło do Gliwic. Już wkrótce w gabinecie pacjenci będą mogli skorzystać ze specjalnych wirtualnych okularów ze słuchawkami muzycznymi, które podobnie jak Puzzlebox Orbit mają relaksować zestresowanego pacjenta. Star Trek i technologia rodem z SF u dentysty? Wszystko na to wskazuje, że zaczynamy żyć w świecie znamy dotąd wyłącznie z filmów fantastycznych.

Jeśli dentysta podczas oglądania zdjęć RTG tradycyjnych lub radiograficznych nie zauważył np. resorpcji korzenia zębowego, rozpoczynającego się stanu zapalnego w tkankach przyzębia lub tkwiącego w kanale zębowym fragmentu ułamanego narzędzia endodontycznego, dzięki badaniu CBCT już tego nie przeoczy. Jak działa tomografia zębów CBCT i jak przebiega badanie? CBCT to tomografia stożkowa, zatem wiązka promieni X (promieni Roentgena) emitowana przez urządzenie przyjmuje – zgodnie z nazwą – kształt stożka. Pacjent podczas badania może stać lub siedzieć (także na wózku inwalidzkim), a wokół jego głowy w zakresie 360º porusza się specjalny moduł z elementem emitującym promienie X. W trakcie badania wykonywane są liczne skany – zdjęcia RTG, które trafiają do pamięci urządzenia i przesyłane są na komputer. Ponieważ skanów jest dużo i wykonywane są z różnych pozycji, w ostatecznym obrazie uzyskuje się głębię i wyraźny, trójwymiarowy obraz badanego obszaru. Stomatolog poddaje skany obróbce i wyłuszcza z nich interesujące go informacje o stanie zdrowia badanego obszaru jamy ustnej.

Drobnoustroje te rozwijają się w środowisku bez dostępu tlenu i szczególnie szybko w zębach martwych – co wynika z braku odontoblastów. Komórki te odpowiedzialne są głównie za tworzenie zębiny, ale zapewniają też fizjologiczną barierę, którą trudno patogennym bakteriom pokonać. Już w latach 90. XX wykazano[1], że jeśli bakterie beztlenowe dostają się do żywego zęba przez mikroszczeliny, ryzyko zainfekowania kanałów korzeniowych jest 35-krotnie niższe, niż gdyby drobnoustroje te przedostały się do zęba martwego. Efektem produkcji związków siarkowych jest charakterystyczny zapach mocno nieświeżych jaj, który wyczuwa się w oddechu osób ze zniszczonymi i nieleczonymi zębami. Ale nie tylko, gdyż związki siarkowe działają także toksycznie – lokalnie i ogólnoustrojowo. Przeczytaj więcej informacji na tej stronie https://dentysta.eu/o-gabinecie/.